مبدل كامپيوتر به تلويزيون ديجيتال DVB-T

تحولي نو در دريافت تصاوير تلويزيوني
تبديل كامپيوتر به تلويزيون ديجيتال با يك USB كوچك
-    دريافت 14 كانال تلويزيوني با كيفيت DVD و 10 كانال راديويي
-    امكان ضبط و آرشيو برنامه هاي دلخواه
-    بزرگنمايي تصوير در هر نقطه و به ميزان دلخواه
-    داراي ريموت كنترل