چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از 19 تا 22 مرداد ماه 1393 با حضور شرکت تمیز گستر اندیشان در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می گردد.

غرفه شرکت تمیزگستر اندیشان در سالن  7 می  باشد . 


در این نمایشگاه بیش از 800 شرکت  صاحب نام در تولید و فروش محصولات ساختمانی در 24 نوع فعالیت حضور خواهند داشت .

از کلیه مشتریان عزیز  شرکت از سراسر کشور دعوت می نماییم از غرفه ما بازدید به عمل آورند .

شرکت تمیز گستر اندیشان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان