نتیجه قرعه کشی در یازدهمین دوره  نمایشگاه یاد یار مهربان به شرح ذیل اعلام می گردد.

دبستان ابن سینا منطقه 8 تهران آقای غلامعباس رضایی

به مرکز فوق یک دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک تقدیم می  گردد.

نماینده این مدرسه با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت هدیه خود به دفتر شرکت تمیز گستر اندیشان مراجعه فرمایند
.