نمايشگاه ياد يار مهربان
نمایشگاه یاد یار مهربان
 

امروزه كتاب و كتاب خواني به عنوان يك مهارت اجتماعي راهگشاي پيشرفت و ترقي انسان هاست، از اين رو بين كتاب خواني و رشد جوامع، رابطه تنگاتنگي وجود دارد. عشق به آموختن از كودكي ابتدا در محيط خانه و خانواده، سپس در مدرسه آغاز  مي شود و تا آخرين مراحل كسب علم و دانش ادامه مي يابد. دنياي شگفت انگيز كتاب به گروه خاصي تعلق ندارد و هر فردي به نوعي با آن زندگي مي كند و با كتاب به عنوان كليدي براي پاسخ به مجهولات ذهني اش مأنوس مي گردد؛ بنابراين اكنون كه در عصر ارتباطات، سرعت و فناوري زندگي مي كنيم، به كمك روش هاي جديد در تندخواني و تمركز در خواندن مطالب مي توانيم هرچه بيشتر از اين معلم بي صدا و يار هميشه مهربان، بهره ببريم. ترويج فرهنگ مطالعه و كتاب خواني در كلان شهر تهران از مهم ترين برنامه هاي فرهنگي شهرداري تهران است كه تبلور آن به صورت برگزاري نمايشگاه ياد يار مهربان و اهداي كتاب به مراكز مختلف از جمله مدارس تاكنون در 9دوره به اجرا در آمده است.

بوي موي جوليان آيد همي                  ياد يار مهربان آيد همي  

شرکت تمیزگستراندیشان مفتخر است پذیرای فرهنگیان محترم دردهمین دوره این نمایشگاه می باشد.

 از کلیه مدیران محترم مراکز اداری و شرکتها دعوت می نماییم

ضمن بهره مندی خود و خانواده محترم از تخفیف 25 تا 30 درصدی خرید کتب مفید و جدید

از غرفه این شرکت نیز بازدید به عمل آورند .

زمان : 3 تا 9 آذرماه 1392                                                   مکان : باغ کتاب تهران

 

 

 
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 
 
 
 
شهرداري تهران
 
 
 
 
شرکت تمیز گستر اندیشان