مشاوره فنی رایگان


مشتریان گرانقدر

با توجه به نیاز روز افزون مراکز اداری و آموزشی به مجهز شدن سیستم های پیشرفته و بهره گیری از تجهیزات آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات، شما می توانید در این بخش از سایت سؤالات خود را پیرامون دستگاه ها و نرم افزارها و تجهیزات مورد نیاز خود مطرح و در اسرع وقت پاسخ خود را از مشاور محترم فنی و مسئول روابط عمومی شرکت جناب آقای مهندس یزدی دریافت نمایید.