تابلو اعلانات شیشه خور فرم آلومینیوم
اعلانات قابدار آلومینیومی

اعلانات قابدار شیشه خور فرم آلومینیوم

-   انواع تابلوهاي اعلانات ساده و شيشه اي در اندازه هاي مختلف ( ثابت و متحرك )
-    تابلوهاي كشويي عمودي و افقي
-    پايه متحرك
-    تهيه شده از مواد مرغوب و قابل استفاده در مراكز آموزشي و اداري