جارو برقي صنعتي يك ، دو و سه موتوره  تر و خشك
جاروبرقی 2 و  3 موتوره

جارو برقی تک موتوره

مكنده فوق العاده قوي دو منظوره قابل استفاده براي مكش مايعات و گرد و خاك
با پروانه سايكلون  و بدنه فلزي
قدرت موتور به ترتيب 1300 وات 12 كيلوگرم ،   2600 وات 32كيلوگرم ، 3600 وات 35 كيلوگرم